Astro Ceria Live


Astro Ceria

Tonton Astro Ceria Live – TV Malaysian Online Live Streaming – Astro Ceria adalah saluran televisyen berbahasa Melayu yang merupakan sebahagian daripada rangkaian perkhidmatan Astro, platform penyiaran satelit terbesar di Malaysia. Saluran ini merupakan destinasi utama bagi kanak-kanak untuk menikmati pelbagai rancangan yang dirancang khas untuk mereka. Dari kartun berbahasa Melayu hingga siri animasi berbahasa Cina, Inggeris, dan Indonesia, Astro Ceria menawarkan hiburan yang sesuai untuk pelbagai lapisan masyarakat di negara ini.

Astro Ceria tidak hanya terkenal dengan program-programnya yang menarik, tetapi juga dengan pelbagai aktiviti dan inisiatif yang dianjurkan untuk memperkukuhkan kedudukannya sebagai salah satu saluran televisyen kanak-kanak yang paling popular di Malaysia. Antaranya, acara “Run for Fun” yang tidak hanya menyediakan hiburan kepada kanak-kanak tetapi juga mendorong gaya hidup aktif dan sihat. Aktiviti seperti ini membantu mengukuhkan kesedaran masyarakat akan pentingnya pemilihan hiburan yang sihat dan bermakna untuk perkembangan kanak-kanak.

Astro Ceria Live
Astro Ceria Live

Sejarah Astro Ceria bermula pada 31 Ogos 2006, ketika saluran ini diperkenalkan melalui Saluran 64 untuk siaran SD. Pada mulanya, saluran ini menawarkan hiburan dalam bentuk siaran standard definition (SD), tetapi dengan kemajuan teknologi, ia kemudiannya bertukar kepada Saluran 24 sehingga 30 September 2007. Perubahan ini merupakan sebahagian daripada usaha Astro untuk menyediakan kualiti gambar dan bunyi yang lebih baik kepada penontonnya.

Pada masa yang sama, Astro Ceria Live juga mengambil langkah ke arah kemodenan dengan memperkenalkan siaran dalam bentuk high definition (HD). Pada 31 Mac 2020, saluran ini bertukar ke Saluran 611 untuk siaran dalam format SD dan Saluran 631 untuk HD. Perubahan ini bertepatan dengan tuntutan pasaran yang semakin meningkat terhadap kualiti visual yang tinggi dalam pengalaman menonton. Dengan pelbagai kandungan yang ditawarkan dalam format HD, Astro Ceria terus menjadi pilihan utama keluarga di seluruh Malaysia.

Pada 1 April 2020, Astro Ceria Live memutuskan untuk menukar format siarannya walaupun nombor saluran kekal sama. Saluran 611 untuk HD dan 631 untuk SD menjadi format yang baru, menawarkan fleksibiliti kepada penonton untuk memilih kualiti siaran yang diinginkan. Perubahan ini merupakan satu lagi langkah dalam usaha Astro untuk menyediakan pengalaman menonton yang terbaik kepada pelanggan mereka.

Namun begitu, perubahan tidak berhenti di situ. Pada 12 April 2021, siaran versi SD Astro Ceria ditamatkan sepenuhnya, bersama dengan beberapa saluran Astro lainnya. Keputusan ini mungkin berasaskan kepada trend penggunaan yang semakin meningkat dalam penggunaan format HD. Dengan menghentikan siaran versi SD, Astro menunjukkan kesungguhan mereka dalam memenuhi keperluan pasaran yang semakin berkembang dan mengikut peredaran teknologi penyiaran yang semakin canggih.

Walaupun siaran versi SD telah dihentikan, Astro Ceria Live masih kekal sebagai destinasi utama untuk hiburan kanak-kanak, kini hanya disiarkan melalui saluran 611 di platform Astro dan NJOI dalam format HD. Langkah ini memberikan pengalaman menonton yang lebih memuaskan kepada penonton, dengan kualiti gambar dan bunyi yang lebih baik. Dengan begitu, Astro Ceria terus kekal sebagai pilihan utama bagi keluarga di seluruh Malaysia, memastikan kesinambungan dalam menyediakan hiburan berkualiti untuk generasi akan datang.

Related posts